Skip to content

Martijn Giezeman

Organisatieadviseur | Transitie | Contextuele Coach

Even voorstellen

Ik noem mezelf een kritische vriend, dat geldt zowel zakelijk als privé. Mijn ideaal en grote voorbeeld is Socrates. Ik resoneer sterk met zijn levensfilosofie ‘the unexamined life is not worth living’. Ik help mensen en organisaties te ontwikkelen om zich effectief aan te passen aan hun context en zo duurzaam van waarde te zijn. Ik heb een brede interesse en voed mij met inzichten vanuit ontwikkelingspsychologie, filosofie, neuro- en cognitieve wetenschap en mindfulness.

Ik help mensen en organisaties zich te ontwikkelen en beter samen te werken vanuit de strategische opgave in een veranderende context. Ik doe dat als adviseur, begeleider, coach en kartrekker. Ik gebruik daarin inzichten en vaardigheden op het gebied van strategieontwikkeling en -realisatie, governance, organisatieontwikkeling en leiderschap.

Telefoonnummer: 06 25 16 90 90
Email: mgiezeman@galangroep.nl
Martijn Giezeman

The obstacle is the way, go first and show don’t tell.

Heb je specifieke werkvelden waarin je werkzaam bent?
Ik werk als adviseur met name in het onderwijs (van Voortgezet Onderwijs tot Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek) en in de zorg. Daarnaast werk ik voor (technische) zakelijke dienstverleners, die vaak ook een maatschappelijke focus hebben.
Wat vind je leuk aan je werk?
Mensen helpen met taaie ontwikkelvraagstukken in een complexe context. Waardevolle relaties opbouwen op basis van het goede gesprek. Een wezenlijke maatschappelijke bijdrage leveren.
Welke trend zie je in jouw werkveld?
In het onderwijs zie ik aan de positieve kant meer keuzevrijheid voor leerlingen en studenten, meer zelforganisatie en zelfsturing in teams, meer samenwerking in netwerken en ketens, meer verbinding van onderwijs en onderzoek, meer interdisciplinaire en multidisciplinaire samenwerking en hybridisering als gevolg van een versnelde digitale transitie door Corona. Ik zie ook uitdagingen als het gaat om ‘zwaar weer’ in de vorm van krimp, conflicten in de governance, samenwerkingen waarvan de businesscase niet behaald wordt of die stranden op botsende persoonlijkheden en arbeidsmarktuitdagingen. In de zorg zie ik o.a. meer samenwerking in ketens, netwerken en fusies en andere juridische vormen zoals coöperaties, met elk hun eigen complexiteit. Ik zie hier ook een enorme arbeidsmarktuitdaging.
Wat kenmerkt jouw contact met een opdrachtgever?
Ik ben proactief, betrokken en nieuwsgierig in het contact met de opdrachtgever. Ook wordt er gelachen en mag er worden gehuild. Ik ben constructief-kritisch en verdiep me in de context en de persoonlijke (ontwikkel)uitdaging van mijn opdrachtgever. Daarbij schuw ik niet het paradigma van de opdrachtgever uit te dagen als ik denk dat dit waarde heeft voor de klus en voor hem/haar.
Wat maakt de Galan Groep zo bijzonder?
De diversiteit aan perspectieven, kwaliteiten en persoonlijkheden. De ruimte, ofwel de grote mate van autonomie en ondernemerschap. Het niveau en de complexiteit van de opdrachten. En natuurlijk GalanNXT waarin dezelfde kwaliteiten gecombineerd worden met een gezonde dosis jeugdige energie, talent en idealisme.