Skip to content

Diensten van de Galan Groep

Ontdek de diensten Strategie, inrichting & governance, Leiderschap & Transitie, Executive Search, Interim-Management en People & Analytics van de Galan Groep waarmee u uw vraagstuk kunt oplossen.

De dienstverlening van de Galan Groep richt zich op ingewikkelde en vaak ook strategische vraagstukken binnen of tussen organisaties. We adviseren niet alleen, we helpen ook om ons advies in praktijk te brengen, zonder daarbij de regie over te nemen. Onze adviseurs hebben diepgaande, specifieke expertise en staan bekend om hun persoonlijke benadering en hands-on-mentaliteit. Ze staan letterlijk naast u om veranderingen te begeleiden en op die manier de toekomst binnen handbereik te brengen.

Strategy, Inrichting & Governance

Organisatiestrategie vormt het uitgangspunt voor veel grote veranderingsprocessen. Wat zijn uw strategische opgaven? Wat is uw bestaansrecht in een veranderende markt of maatschappij? Wat zijn uw kernprocessen? Hoe kan het effectiever? We werken samen met opdrachtgevers aan het optimaal laten functioneren van mensen en processen.

 • STRATEGIEVORMING
 • GOVERNANCE
 • BESTURING & TOPSTRUCTUUR
 • ORGANISATIEVERANDERING
 • FUSIE
 • PROCESVERNIEUWING

Leiderschap & Transitie

Organisaties hebben te maken met hogere eisen vanuit de omgeving (gebruikers, klanten, inwoners, partners). Prestaties worden transparanter en informatiestromen gaan sneller. Digitalisering en automatisering hebben grote impact. Dit maakt dat mensen doorlopend uitgedaagd worden om zich te ontwikkelen. Wij helpen bestuurders en teams deze transitie vorm te geven. Effectieve gedragsverandering vraagt een continue ontwikkeling van mensen, teams en leiderschap.

 • ORGANISATIEONTWIKKELING
 • PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
 • LEIDERSCHAPSONTWIKKELING
 • TEAMONTWIKKELING

People & Analytics

Mensen zijn de motor om uw strategische doelstellingen te realiseren. Daarom is het belangrijk om vanuit een overtuigende HR-visie en een toekomstgericht en onderbouwd HR-plan uw HR-beleid vorm te geven en de HR-functie optimaal in te richten. Dit stelt u in staat om de beste mensen aan u te binden en adequaat in te spelen op veranderingen.

 • HR STRATEGIE
 • HR INNOVATIE
 • HR EFFECTIVENESS
 • PEOPLE ANALYTICS

Interim-management

U wilt iets teweegbrengen in uw organisatie, voor korte of langere tijd, en de nodige expertise of capaciteit ontbreekt. We leveren strategisch interim-management dat de continuïteit van uw bedrijfsvoering waarborgt, projecten aanstuurt of transities energiek begeleidt. Wij kennen de volgende invalshoeken voor tijdelijk management:

 • INTERIM-MANAGEMENT
 • CRISIS MANAGEMENT
 • PROGRAMMA MANAGEMENT
 • VERVANGINGS MANAGEMENT

Executive search

Het vervullen van sleutelposities op bestuurlijk niveau, directieniveau of in toezichtsorganen is een delicaat proces. De keuze voor de juiste persoon kan uw organisatie maken of breken. Menselijke waarden en eigenschappen zijn minstens zo belangrijk als kennis en ervaring. Wij zetten onze kennis, ervaring, netwerk en de modernste technieken in om de match te maken.

 • TOEZICHTHOUDERS
 • BESTUURDERS
 • DIRECTIE
 • TALENT SEARCH
 • ASSESSMENTS

Ontdek wat we doen om u te helpen vraagstukken op te lossen.
We gaan het gesprek graag met u aan.