Skip to content

Privacy- en cookiebeleid

De Galan Groep is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De Galan Groep respecteert uw privacy – we nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. We hebben de actuele wet- en regelgeving opgenomen in ons privacybeleid. In dit beleid leggen we vast hoe we de informatie gebruiken die u aan ons doorgeeft.

<**>Contactgegevens<**/>

Galan Groep

Rutgers van Rozenburglaan 2

3744 MC Baarn

www.galangroep.nl

privacy@galangroep.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken De Galan Groep verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: • Naam (initialen, voor- en/of achternaam) • Emailadres • Gegevens die u zelf versterkt, bijvoorbeeld: o een cv o het uitvoeren/geven van een opdracht o het stellen/beantwoorden van vragen in het kader van de training/workshop of een assessment • Gegevens over uw activiteiten op onze website • IP-adres, internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken De Galan Groep verwerkt uw persoonsgegevens teneinde u te kunnen contacten indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Wanneer de Galan Groep is gevraagd een opdracht uit te voeren verwerken wij gegevens op grond van deze specifieke opdracht. De wettelijke grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die wij zijn aangegaan met u als opdrachtgever en betrokkene. Als blijkt dat bij het uitvoeren van de opdracht wij specifiek en uitdrukkelijk gegevens van betrokkenen verwerken met derden dan maken wij in onze opdrachtovereenkomst specifieke afspraken hierover en leggen deze vast in een verwerkersovereenkomst. Als de Galan Groep is gevraagd een wervings- en selectieprocedure op te starten of u stuurt de Galan Groep een open sollicitatie dan zullen wij relevante gegevens bij u opvragen zodat wij deze procedures succesvol kunnen uitvoeren. Door u in te schrijven of ons uw sollicitatie en/of cv te sturen geeft u ons toestemming deze gegevens te verwerken. De persoonsgegevens die wij vervolgens verder verwerken zijn uw naam, adresgegevens, contactgegevens (zoals uw e-mailadres) en curriculum vitae. De Galan Groep registreert gegevens over het gebruik van de website. Zie hierover meer onder de kop ‘Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Na uw toestemming zullen wij uw gegevens (die wij gebruiken om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld) niet langer dan strikt nodig is, bewaren met een maximum van 2 jaar. Eventuele wijzigingen die tussentijds plaatsvinden in uw situatie kunt u uiteraard aan ons doorgeven. Na 2 jaar zullen wij ofwel uw gegevens verwijderen, ofwel u opnieuw benaderen om u verder te infomeren en indien van toepassing opnieuw toestemming vragen uw persoonsgegevens nog langer in ons bestand op te nemen.

Delen van persoonsgegevens met derden De Galan Groep verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken De Galan Groep maakt voor haar website gebruik van functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.<\p>

De functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.<\p>

Met behulp van de analytische cookies ontvangen wij informatie over het gebruik van de website. Bijvoorbeeld over het aantal bezoekers, de meest bezochte pagina’s, het surfgedrag van gebruikers op en/of de tijdsduur van een bezoek aan de website. Aan de hand van deze informatie kunnen wij nader onderzoek doen over het gebruik van (onderdelen van) de website om deze zodoende te verbeteren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor verbetering van de website. Wij slaan hierbij geen persoonsgegevens op. Met behulp van deze cookies kan ook niet worden achterhaald wat iemand als specifiek persoon heeft gedaan op de website. Voor de analyse maken wij gebruik van de dienstverlening van Google (Google Analytics). Google zorgt voor de plaatsing van de cookies, het onderzoek en de analyse van de daaruit voorvloeiende informatie, maar heeft uitdrukkelijk geen zelfstandige bevoegdheid met betrekking tot de gegevens die met behulp van de cookies worden verwerkt: deze gegevens zijn en blijven ons eigendom. Wij hebben voor het gebruik van Google Analytics met Google een Verwerkersovereenkomst gesloten. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: Wat zijn cookies? (veiliginternetten.nl)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Galan Groep en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@galangroep.nl. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Klacht melden bij de AP | Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen De Galan Groep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@galangroep.nl.

Wijzigingen Dit Privacy- Cookiebeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via onze website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig onze Privacyverklaring en cookiebeleid te bekijken.