Skip to content

Begrippen, termen en theorieën rondom leiderschap en transitie

Leiderschap in Verandering

Al meer dan 40 jaar ondersteunt de Galan Groep personen, groepen en organisaties bij vraagstukken over leiderschap en leiderschapsontwikkeling. In deze periode is de wereld sterk veranderd. Het speelveld is groter en complexer geworden en dat is van grote invloed op het gewenste en benodigde leiderschap.

Leiderschap is iets wat iedereen heeft en verder kan ontwikkelen. Echter, we kunnen leren de invloed op een effectievere manier aan te wenden, met meer impact.

In deze publicatie delen we onze kennis over en ervaring met leiderschap. Waardevolle informatie voor iedereen die leiderschap bij zichzelf of binnen zijn of haar organisatie verder wil ontwikkelen.

1. Contextueel leiderschap

 • Hoe past ons leiderschap bij onze ambities en organisatievraagstukken?
 • Wat zijn de aard en dynamiek van de ontwikkelingen om ons heen?
 • Welke vaardigheden zouden wij in ons leiderschap moeten aanleren en afleren?

2. Persoonlijk en waardengedreven leiderschap

 • Wat verstaan we onder persoonlijk leiderschap?
 • Wat betekent persoonlijk leiderschap en tegelijk samenwerken?
 • Welke relatie is er tussen leiderschap, maakbaarheid en de context?

3. Leiderschapsontwikkeling en transitie van de organisatie

 • Hoe kunnen wij het leiderschap in onze organisatie gericht versterken?
 • Wat zijn de uitgangspunten voor transitie- en leiderschapstrajecten?
 • Hoe maken wij het rendement van de leiderschapsontwikkeling concreet en zichtbaar?

4. Nieuwe vormen van leiderschap

 • Wat zijn nieuwe vormen van leiderschap die voor onze organisatie van belang kunnen zijn?
 • Hoe kies je de beste leiderschapsvorm?
 • Met welke aanpak kunnen wij ons leiderschap vernieuwen om effectief te blijven?

5. Diversiteit en inclusie

 • Wat is de betekenis van diversiteit en inclusie?
 • Wat zijn de voordelen van een inclusieve organisatie?
 • Wat is de visie van de Galan Groep op inclusieve organisaties?

6. Praktische vraagstukken

 • Hoe zorgen we dat onze visie op leiderschap ook echt in praktijk wordt gebracht?
 • Hoe kunnen wij intensiever samenwerken met anderen, terwijl het leiderschap sterk verschilt?
 • Hoe leren wij om onze samenwerking met elkaar als leiders zelf te verbeteren?

Heb je een vraag? Stel ons die gerust! 

Wij helpen graag vraagstukken op het gebied van leiderschap en transitie op te lossen. Denk aan organisatieontwikkeling, leiderschapsontwikkeling, diversiteit en inclusie, teamontwikkeling en coaching. We ondersteunen dus op allerlei verschillende niveaus: van organisatieniveau tot individueel niveau en alles wat zich daar tussenin bevindt.