Skip to content
  •  

ONZE IDENTITEIT

Wij adviseren mensen die Nederland beter maken

We helpen organisaties zelf effectiever te worden in het oplossen van vraagstukken. We zijn de buitenstaander met de frisse blik. Samen komen we tot de beste oplossing en samen maken we complexiteit hanteerbaar.  
Identiteit

We zijn betrokken, open en eerlijk. We halen de franjes weg en leggen de essentie bloot. Daarbij volgen we niet automatisch de geijkte paden en durven we ook kritisch te zijn, want niemand is gebaat bij jaknikkers. Om opdrachtgevers optimaal te helpen, bieden we een breed palet aan diensten en expertises. Van strategie advies en leiderschapsontwikkeling tot executive search. En van risicomanagement en advies op digitale transities tot interim- en programma-management.

Anders

Opdrachtgevers zeggen dat we ‘anders’ zijn. We hanteren een no nonsens aanpak. We werken van strategisch naar operationeel en andersom. Het gaat ons om het bereiken van concrete resultaten. Met ons vakmanschap en onze persoonlijke aanpak helpen we organisaties in de publieke en private sector. We zijn vaak betrokken bij onderwerpen met een maatschappelijke impact. Daar zijn we natuurlijk trots op!

Waarden

Persoonlijke verbinding: Wij begrijpen de dilemma’s waarvoor een organisatie zich geplaatst ziet. We zijn de vertrouwenspersoon, de ‘trusted advisor’ waarmee de leiding kan klankborden. Ook wanneer het erom spant en ook op minder voor de hand liggende tijdstippen.

Warme professionaliteit: De kwaliteit van een organisatie adviesbureau is niet hoger of lager dan de kwaliteit van de mensen die er werken. Onze adviseurs bieden vakmanschap én een persoonlijke aanpak. Boven alles zijn we erg betrokken: “Als een klant slecht in het nieuws komt dan slapen wij ook slecht.”

Hard én hart: We koppelen de harde, structuurkant aan de (vaak hardnekkige) menselijke kant van de zaak. Daardoor zorgen we voor verbinding tussen alle lagen binnen de organisatie en draagvlak voor de gemaakte keuzes.

Duurzaam resultaat: Onze kennis is gebaseerd op de wetenschap én op verrassende inzichten en beproefde methodes daarbuiten. We nemen verantwoordelijkheid voor ons advies en zoeken in elke situatie naar wat echt wérkt. We zijn pas klaar als het beoogde resultaat is behaald en we zijn pas tevreden als de klant tevreden is.

Maatwerk oplossingen: Samen met de opdrachtgever gaan we aan de slag. Door onze frisse blik, kennis en ervaring kunnen we zorgen voor een andere zienswijze. Zo komen we samen tot de beste oplossing. En omdat geen organisatie hetzelfde is, geloven wij in maatwerk.

Galan Groep

ONZE FAMILIE: ONDERDELEN VAN DE GALAN GROEP

GalanNXT en Bright & Company zijn onderdeel van onze familie. Gedrieën hebben we alles in huis om organisaties te helpen bij het zelf effectiever worden in het oplossen van vraagstukken. 

  • Met GalanNXT binden we een nieuwe generatie adviseurs aan ons. Zij zijn de motor tot vernieuwing en de leiders van de toekomst. www.galannxt.nl
  • Sinds 2020 hebben Bright & Company en de Galan Groep de krachten gebundeld. Bright & Company richt zich op people strategy, organisatietransformatie en HR-effectiviteit. www.brightcompany.nl/

Visie

Veel organisaties worstelen met een veranderende wereld. Want hoe ga je om met de vele kansen en bedreigingen die je op je af ziet komen? Vaak speelt er niet één, maar meerdere vraagstukken tegelijk. De Galan Groep maakt complexiteit hanteerbaar. We helpen organisaties hun relevantie voor de samenleving te behouden. Nu en in de toekomst. Zo dragen wij bij aan een vitale en meer duurzame samenleving.

WILLEM DE GALAN

(1928 – 2016)

De oprichter en naamdrager van de Galan Groep was tevens grondlegger van de ‘moderne organisatiekunde’. Om de directie te adviseren moeten volgens hem alle lagen van de organisatie bekeken worden.

Het was zijn visie dat opdrachtgevers geholpen moesten worden zélf effectiever te worden in het oplossen van hun vraagstukken. Zij kennen immers hun eigen business het allerbeste. Wel hebben ze baat bij een buitenstaander met een frisse blik, die de vraagstukken in kaart brengt en het proces kan organiseren en begeleiden.  Een aanpak die nog altijd kenmerkend is voor het Galan-DNA.

Willem de Galan richtte in 1974 samen met Ruud Voigt het bureau De Galan & Voigt op. Vijf jaar later scheidden hun wegen zich en richtte hij de Galan Groep op.

De Galan introduceerde het procesdenken in Nederland, waarbij hij ook lager in de organisatie op zoek ging. Wat kon de leiding leren van wat men daar dacht? En hoe kan een organisatie in de richting worden gestuurd van het doel dat ze wil bereiken? De kracht van zijn werkwijze school in de eenvoud. Een aanpak die ons bureau nu nog steeds kenmerkt.

Organisatieadviseur De Galan had niets met dikke rapporten. Hij maakte organisaties beter: “Dat was veel simpeler dan iedereen dacht.” Nog steeds maken we het niet moeilijker dan het is en produceren we geen onnodige stapels papier.

Foto Willem de Galan

 

Na je pensioen hoef je niets meer te doen? “Vergeet het maar”, schreef Willem de Galan daarover. “Je moet vrijwilligerswerk doen om de maatschappij wat terug te geven. En sporten. Om gezond dood te gaan.”

Elk jaar publiceerde Willem de Galan een boekje met cursiefjes over de bureaucratie bij openbare organisaties in Nederland. Vaak deed hij dat in de vorm van sprookjes. In 2015 verscheen zijn laatste bundel.

Duurzaamheid en de Galan

Als Galan Groep staan we middenin de samenleving en we zijn ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Vol overgave zetten we ons in voor veranderingen die ertoe doen. Verduurzaming en circulariteit spelen daarbij vaak een belangrijke rol.  Dat geldt zowel voor onze opdrachtgevers, als voor onszelf. Lees meer over waar we voor staan, wat we doen en onze ambities.

Onze partners

Als het nodig is, halen we door middel van strategische partnerships kwaliteit binnen vanuit ons externe netwerk. Bekijk onze partners

De Galan

De Galan Groep startte in 1974 onder de naam ‘W.L. de Galan groep – Organisatie Adviezen’. Nu zijn we de Galan Groep B.V., al noemen onze relaties ons meestal ‘de Galan’.

ISO 9001:2015 Kwaliteitsmanagement

De Galan Groep is gecertificeerd door Eik Certificering tegen de NEN 9001:2015 norm voor kwaliteitsmanagement.