Skip to content
Close

ONZE IDENTITEIT

Wij adviseren mensen die Nederland beter maken

We helpen organisaties om zelf vraagstukken aan te pakken en uitdagingen en kansen op te pakken. Het gaat om wendbaarheid, kwaliteit, efficiency en toekomstbestendigheid en het vergroten van de veranderbereidheid en het verander- en innovatievermogen.
Identiteit

De Galan Groep richt zich primair op het organisatieadvies, de strategie en de implementatie van die strategie. We staan naast onze opdrachtgevers, omdat we het belangrijk vinden dat ú de regie voert en zelf effectiever wordt in het oplossen van complexe vraagstukken. Samen bereiken we resultaten die voor uzelf, uw organisatie en de samenleving het verschil maken.

DNA

We zijn doeners. We pakken complexe vraagstukken beet alsof het onze eigen vraagstukken zijn. We onderzoeken het vraagstuk eerst van alle kanten en komen dan met een oplossing die we graag helpen implementeren.

Anders

Opdrachtgevers zeggen dat we ‘anders’ zijn. Ze beschouwen onze adviseurs als de energieke buitenstaander die transities op waarde schat en organisaties gedurende het hele traject begeleidt. Wij zien een organisatie als een groep mensen die er met elkaar het beste van willen maken.

Een nieuw vocabulaire

Onze opdrachtgevers zijn ambitieus. Ze lopen niet weg voor de complexe vraagstukken die ze op hun pad tegenkomen. We vinden het een voorrecht om samen met hen nieuwe ambities te ontwikkelen en uitdagingen aan te gaan. Wij staan er in goede tijden, maar ook als het moeilijk wordt en er lastige vragen op tafel liggen, of wanneer het ronduit crisis is. We komen met nieuwe invalshoeken, brengen wederzijds vertrouwen en inspireren met resultaat, kennis, creativiteit én een nieuw vocabulaire voor organisatieadvies.

veranderen = ontwikkelen
afrekenen = leren
reorganiseren = anticiperen
ervaring = onbevangenheid
leiden = verbinden
productiviteit = werkgeluk
een theoretisch model = een hulpmiddel
organisatie = mens
data = mensenkennis

ONZE
PARTNERS

We onderhouden strategische partnerships met organisaties in het verlengde van onze eigen kerncompetenties, zoals governance, leiderschap, samenwerking, data-analyse, communicatie, wendbaarheid en wicked problems.

  • Insights Benelux

  • Leaders Informed

  • Reach Communications

  • Reijn Professionals

  • Management Drives

  • Tilburg University

  • Universiteit van Amsterdam

  • 4 Challenge

Bekijk onze partners

MNF-20170825-4483-scaled

Visie

Een opdracht staat nooit op zichzelf. Er zijn vaak veel belangen en gremia mee gemoeid. Om tot werkende resultaten te komen, analyseren we scherp en ontwikkelen we geïntegreerde oplossingen. We denken dwars als dat nodig is, omdat we vóór alles gecommitteerd zijn aan uw strategische opgave en niet weggaan voordat de verandering werkt.

De Galan

De Galan Groep startte in 1979 onder de naam ‘W.L. de Galan groep – Organisatie Adviezen’. Nu zijn we de Galan Groep B.V., al noemen onze relaties ons meestal ‘de Galan’.

Met GalanNXT is de nieuwe generatie adviseurs van de Galan Groep aan zet. Sinds 2020 maakt Bright & Company deel uit van de groep.

ISO 9001:2015 Kwaliteitsmanagement

De Galan Groep is gecertificeerd door Eik Certificering tegen de NEN 9001:2015 norm voor kwaliteitsmanagement.

WILLEM DE GALAN

(1928 – 2016)

De oprichter en naamdrager van de Galan Groep was tevens grondlegger van de ‘moderne organisatiekunde’. Om de directie te adviseren moeten volgens hem alle lagen van de organisatie bekeken worden. Hij deed dit op efficiënte wijze en het liefst zonder al te veel op papier vast te leggen. Een aanpak die nog altijd kenmerkend is voor het Galan-DNA.

Onder het motto ‘ik heb meer aan een netwerk van professionals dan aan een organisatie vol professionals’ begon Willem de Galan in 1979 samen met Ruud Voigt het bureau De Galan & Voigt. Vijf jaar later scheidden hun wegen zich en richtte hij de Galan Groep op.

De Galan introduceerde het procesdenken in Nederland, waarbij hij ook lager in de organisatie op zoek ging. Wat kon de leiding leren van wat men daar dacht? En hoe kan een organisatie in de richting worden gestuurd van het doel dat ze wil bereiken? Welke condities moet je daarvoor aanleggen? De kracht van zijn werkwijze school in de eenvoud. Een aanpak die ons bureau heden ten dage nog steeds kenmerkt.

Organisatieadviseur De Galan had niets met dikke rapporten. Hij maakte organisaties beter: “Dat was veel simpeler dan iedereen dacht.”

Foto Willem de Galan

Na je pensioen hoef je niets meer te doen? “Vergeet het maar”, schreef Willem de Galan daarover. “Je moet vrijwilligerswerk doen om de maatschappij wat terug te geven. En sporten. Om gezond dood te gaan.”

Elk jaar publiceerde Willem de Galan een boekje met cursiefjes over de bureaucratie bij openbare organisaties in Nederland. Vaak deed hij dat in de vorm van sprookjes. In 2015 verscheen zijn laatste bundel.

Ontdek wat we doen om u te helpen vraagstukken op te lossen.
We gaan het gesprek graag met u aan.