Skip to content

BOEKEN 

ORGANISATIEONTWIKKELING | RISICOMANAGEMENT | PERSOONLIJK LEIDERSCHAP | LEIDERSCHAP IN TRANSITIE | STRATEGIE | INTERIM-MANAGEMENT | PEOPLE & ANALYTICS

Als het er echt om gaat

Auteur: Wimjan Bos

Succesvol risicomanagement begint met een cultuur waarin iedereen bewust anticipeert op risico’s. Dit boek beschrijft het belang van de menselijke factor en de keuzes die bestuurders en managers kunnen maken voor het creëren van een gezonde en effectieve risicocultuur.

Toenemende transparantie, regelgeving en internationalisering stellen hoge eisen aan het risicomanagement van organisaties. Bestuurders en risicomanagers richten zich hiervoor te veel op het bedenken van antwoorden op kortetermijnproblemen en zijn te weinig gericht op de lange termijn.

Bestel het boek

De Vorstenspiegel

Auteur: Gabriël Anthonio

Dit boekje laat je in de spiegel naar jezelf kijken met behulp van kleine, korte en treffende bespiegelingen. Zo helpt dit boek je om meer regie te voeren over je leven.

De Vorstenspiegel is een kijkraam, waar je niet doorheen kunt kijken, maar dat naar jou terugkijkt. Je komt in dit raam jezelf onder ogen. Het zijn momenten van stilstaan bij jezelf, soms in verwondering, misschien ook met verwijten of juist dankbaarheid. Een kijkraam dat hier als denkraam fungeert. Een spiegel, om te kijken naar jezelf.

Bestel het boek

Face the Future

Auteur: Freek Peters

Changing times call for new forms of leadership. The world has changed tremendously over the last fifty years, and the context of organizations has become more and more influential. Companies are looking for new ways to organize themselves in open, fluid structures, like networks and swarms, interacting with their environments.

Bestel het boek

Het Zwitsers zakmes van de leider

Auteur: Gabriël Anthonio

In Het Zwitsers zakmes van de leider word je geïnspireerd en uitgedaagd om je eigen pad op het gebied van leiderschapsontwikkeling te volgen en anderen hierin mee te nemen. Werken aan leiderschap met positieve impact op jezelf en op je omgeving.

De titel van dit boek verwijst naar het zakmes van de grootvader van Gabriël Anthonio – docent, en een geweldige coach voor jong en oud.

Bestel het boek

Het leven praat terug

Auteur: Gabriël Anthonio

Dit boek gaat over persoonlijk leiderschap. Over invloed uitoefenen op je omgeving en hoe het leven terugpraat. Het biedt een rijke schakering aan unieke levenslessen, die inspireren en uitnodigen om situaties anders te benaderen.

Gabriël Anthonio deelt de lessen die hij kreeg van zijn bijzondere zoon, waardoor hij anders is gaan kijken, luisteren, denken en voelen. Niet alleen over leiderschap, maar ook over het leven en hoe hij daar in wil staan. Met dit boek nodigt hij de lezers uit de verwondering ruim baan te geven, en af en toe stil te staan bij een andere invalshoek, die van een buitenstaander.

Bestel het boek

Professionele loopbaancoaching

Auteur: Rozemarijn Dols

Loopbaancoaching is een vrij jonge professie, die door verschillende maatschappelijke en economische ontwikkelingen volop in beweging is. In deze tijd van talloze studiekeuzemogelijkheden voor jongeren, het wegvallen van lifetime-employment, krapte op de arbeidsmarkt, burn-out onder dertigers en het vitaal houden van vijftigers en zestigers, schreeuwt het vak om professionalisering.

Bestel het boek

Spitsuur!

Auteur: Freek Peters

Spitsuur! Contextueel leiderschap in turbulente tijden.Het zijn spannende tijden, met ingewikkelde problemen maar ook legio nieuwe kansen. Scherp kijken en trefzeker reageren is het devies. Maar hoe doe je dat?

In ‘Spitsuur!’ worden moderne wetenschappelijke inzichten op een toegankelijke manier behandeld. Het boekje is geschreven voor de praktijk, compact en kleurrijk, met handige hulpmiddelen en praktische tips. Inhoudelijke en wetenschappelijke verdieping staat op een achterliggende website.

Bestel het boek

Het nieuwe werken ontrafeld

Auteur: Ruurd Baane, Patrick Houtkamp en Marcel Knotter

Het nieuwe werken staat volop in de aandacht. En niet zonder reden: het nieuwe werken staat synoniem voor innovatieve manieren van werken. Werkvormen die organisaties nieuwe kansen bieden om zich te onderscheiden. Tegelijkertijd is er nog weinig concreet bewijs dat deze nieuwe werkvormen ook daadwerkelijk vruchten afwerpen. Belangrijke vragen rond betekenis, nut en noodzaak van het nieuwe werken bleven tot voor kort onbeantwoord. Betrouwbare informatie over de impact van het nieuwe werken op de bedrijfsvoering en de concrete bijdrage aan het bedrijfsresultaat ontbrak. Daarin brengt dit boek nu verandering.

Bestel het boek

De Paradijsvogel

Auteur: Willem de Galan

Waarom verloopt de implementatie van fusies en acquisities vaak zo moeizaam? Waarom mislukt soms de fusie nog tijdens de implementatie?
Volgens Willem de Galan liggen de problemen vrijwel altijd in het feit dat de bedrijfsleiding wel weet wat ze wil bereiken met de fusie, maar te weinig aandacht besteedt aan effectieve samenwerking tussen mensen.
Een groot opererend concern dat een snelle concurrent overneemt, moet er wel rekening mee houden dat deze werknemers gewend zijn minder formeel te werken. Een Amerikaans bedrijf dat fuseert met een Nederlands bedrijf, zal snel tot de ontdekking komen dat Nederlanders wel heel anders denken en werken.

Bestel het boek

Ontdek wat we doen om u te helpen vraagstukken op te lossen.
We gaan het gesprek graag met u aan.