Skip to content

Wimjan Bos

Partner | Organisatieadviseur | Risicomanagement

“Stel je eens voor?” Het is zo’n logische vraag, maar toch lastiger dan je denkt. Je bent eigenlijk je hele leven bezig met te worden wie je wil zijn. Elke fase heeft daarin weer zijn eigen functie. Geboren in een klein dorpje aan de IJssel en opgegroeid in Friesland leer je de wereld kennen als heel overzichtelijk. Je gaat naar school, in het voorjaar ga je fierljeppend de weilanden in en probeer je uit het water te blijven, en in de winter schaats je over dezelfde sloten en probeer je te voorkomen dat je de kant op moet om te klunen. Verschillende perspectieven op een vraagstuk, bewust van de telkens wijzigende omstandigheden, gericht op nieuwe uitdagingen, mensen en organisaties helpen.

Na mijn studie Economie in Groningen ben ik de wijde wereld ingetrokken. Mijn werk bracht me op vele plekken: Den Haag, Utrecht, Heerlen, Apeldoorn, Amsterdam, en in mijn tijd als partner bij EY steeds meer internationaal: Londen, Frankfurt, Parijs, Milaan. Klanten zijn overal. Met de financiële crisis van 2008 richtte ik me steeds meer op het gezond krijgen van de financiële sector. Mijn ervaring op het vlak van risicomanagement was nuttig en ook nodig. Met de overstap naar de Galan Groep in 2021 is het accent meer komen te liggen op bredere thema’s als governance, organisatiecultuur en toezicht. Maar onderwerpen als risicomanagement, interne beheersing en internal audit hebben ook nog steeds mijn aandacht. Voor het vak risicomanagement is de aandacht steeds meer verschoven van de ‘techniek’ naar cultuur en gedrag. Een ontwikkeling die ik ook in mijn boek ‘Als het er echt om gaat’ beschrijf en toejuich.

Wimjan Bos

Adviseren is een mix van deskundigheid en verwondering.

Wat maakt jou bijzonder?
Als econoom ben ik doorgegroeid in het vak van Operational Auditor. Dat woordje Auditor wekt vaak de emotie op dat je mensen controleert, maar de belangrijkste eigenschap die er in schuilt dit in de kern van het woord ‘audire’ en dat is: luisteren. Goed luisteren en begrijpen wat mensen zeggen én wat ze bedoelen. Dat vraagt om tijd en aandacht. Dat zijn ook de eigenschappen die ik meebreng naar een klant.
Waarop ben je trots?
Als adviseur ben je eigenlijk trots op iedere opdracht die je krijgt om te kunnen helpen. Dat werkt enorm verslavend. Het is nog mooier om dat met een team te doen en de overtreffende trap is om een team op te bouwen waar professionals dit samen ervaren en de successen met elkaar delen. De afgelopen jaren heb ik een paar keer een adviesteam mogen opbouwen.
Wat is jouw visie met betrekking tot jouw vakgebied
Alles draait om vertrouwen. Hoe groter het vertrouwen, hoe groter de uitdaging die je aan kunt met elkaar. Vertrouwen is niet blind, maar moet telkens gevoed worden met nieuwe ervaringen en soms ook met kritiek.
Welke trends zie je in jouw vakgebied?
In de 30 jaar dat het vak risicomanagement zich heeft ontwikkeld is er een duidelijke verschuiving te zien van procedures naar gedrag. Beide zijn nodig maar na de enorme investeringen die door organisaties zijn gedaan om risico’s te begrijpen en te beheersen is de menselijke factor steeds meer onderscheidend.
Wat is het belangrijkste wat je hebt geleerd?
Luisteren is belangrijker dan praten.