Skip to content

Hester Firet

Adviseur GalanNXT

Even voorstellen

Met verwondering kijk ik, proef ik, ervaar ik. Tijdens één van mijn wandelingen: de bladeren die knisperen onder mijn schoenen, het roodborstje dat weg hupt en de roofvogel die tussen de bomen vliegt. Tijdens het koken: de volle smaak van de kruiden die in het eten zijn getrokken. Tijdens mijn werk: de bewondering voor al die verschillende banen die onze klanten hebben, de dynamieken binnen en tussen organisaties, het contact. Ik ben werkzaam bij GalanNXT en doe projecten waarin we vanuit de insteek strategie, governance en/of inrichting kijken naar hoe we de samenwerking kunnen leggen en/of verbeteren. Mijn werkgebied is de publieke en semipublieke sector, zoals uitvoeringsorganisaties, onderwijs, zorg, gemeenten.
Telefoonnummer: +31 (0)35 694 8000
Email: hfiret@galangroep.nl
Hester Firet

Heb aandacht voor datgene wat er is.

Wat maakt jou bijzonder?
Complexe zaken terugbrengen naar een (be)grijpbare vorm om het goede gesprek te kunnen gaan voeren; creatief; sensitief.
Heb je een specialisatie?
De verbinding leggen tussen de analytische, organisatie-inrichtingskant en het kijken naar wat daarvoor nodig is op het gebied van samenwerken.
Wat kenmerkt jouw contact met een opdrachtgever?
Rust en aandacht, samen kijken naar wat we kunnen doen. Pragmatisch waar nodig.
Door wie word jij geïnspireerd?
Mijn vader door de wijze waarop hij in zijn werk veel verschillende organisaties weet samen te brengen om richting een gemeenschappelijke horizon te bewegen.
Wat vind je het meest belangrijk in het leven?
Verwonderen.