Skip to content

Gertjan Baars

Partner | Strategisch IV Advies

Al ruim 25 jaar werk ik op het vlak van toegepaste ICT in de bedrijfsvoering. Een werkveld dat gedurende die periode alleen maar aan relevantie heeft gewonnen. Met de toenemende digitalisering zijn ook de ICT-kosten een steeds groter deel van de totale begroting geworden. Effectiviteit en een heldere koers zijn van groot belang. Bestuurders staan voor de opdracht om de juiste keuzes te maken op ICT en digitaal gebied. Keuzes die een impact hebben voor vele jaren en enorme kosten met zich meebrengen. Met mijn kennis en ervaring help ik hen de juiste keuzes te maken.

“Zonder inspanning geen succes, en die extra mile moet altijd worden gelopen”, is een uitspraak waarin ik mezelf sterk herken. Ik hanteer een pragmatische insteek, waarbij draagvlak voor het resultaat vaak net zo belangrijk is als het resultaat zelf. In mijn benadering breng ik daarom partijen en zienswijzen bijeen, met oog voor de bestuurlijke context. Iets is een succes als er ook na mijn vertrek een onomkeerbare beweging in gang is gezet met een werkbaar geheel.

Gertjan Baars

Als je niet weet waar je heen wilt, maakt het niet uit welke kant je opgaat.

Kun je je quote toelichten?
De quote is “Als je niet weet waar je heen wilt, maakt het niet uit welke kant je opgaat” en komt uit ‘Alice in Wonderland’. Het biedt een bron van inspiratie. Ook voor organisaties geldt dat je pas de juiste route kunt bepalen als je duidelijk voor ogen hebt waar je uit wilt komen. Juist daar kunnen we als Galan Groep goed bij helpen.
Ben je op een specifiek werkveld werkzaam?
Mijn focus ligt op de publieke sector. Dat varieert van de Rijksoverheid tot en met decentrale overheden zoals provincies, gemeenten en waterschappen. Maar ook zorg- en onderwijsinstellingen behoren tot mijn werkgebied.
Wat zijn jouw kernwaarden?
Samenwerken, rechtvaardigheid, openheid en ‘het gaan voor die extra mile’ zijn voor mij belangrijke kernwaarden.
Waarop ben je trots?
Ik heb een complexe businesscase voor een bedrijf in het sociaal domein ontwikkeld. 5 Jaar later is de realisatie ervan en het bedrijf waarvan het onderdeel uitmaakt door externen onderzocht. De conclusie was dat het bedrijf goed en gezond was geconstrueerd en ook waarmaakte wat de businesscase beloofde. Dat voelde als een groot compliment.
Waarin heb je jezelf ontwikkeld?
Jezelf in de ander verplaatsen én genieten van de kleine dingen in het leven.

Gertjan Baars

Ja