Skip to content

Anton Revenboer

Partner | Strategie | Governance | Besturing

Even voorstellen

Als bestuurskundige ben ik werkzaam in het sociale domein. De passie om de samenleving te verbeteren, ontstond bij mij al vroeg. Mijn ouders hadden een schoenenwinkel in een volkswijk en tijdens de recessie van midden jaren 80 merkte ik wat dat betekende voor de verkoop in de winkel en voor ons gezin. Daarnaast zag ik ook dat ouders van vriendjes te maken kregen met ontslag. Sindsdien is bestaanszekerheid voor mij een belangrijk thema. Het is de reden waarom ik bestuurskunde ben gaan studeren en ook de drijfveer om werkzaam te zijn in het sociale domein. Ik ben afgestudeerd bij de Algemene Rekenkamer en heb zo al tijdens mijn studie bestuurskunde bewust de stap gemaakt naar Den Haag en de overheid. Ik vind het heel interessant om te zien hoe het in Den Haag wordt bedacht en hoe dat vervolgens de burger raakt. Na mijn studie ben ik aan de slag gegaan bij het Ministerie van Financiën om daarna de overstap te maken naar het adviseurschap. In die hoedanigheid ben ik betrokken geweest bij alle wijzigingen in het sociale domein die hebben plaatsgevonden. Inmiddels adviseer ik dus al meer dan 25 jaar wethouders, directeur-bestuurders en topmanagement. Sinds 2024 ben ik als partner betrokken bij de Galan Groep.

Ik ben getrouwd, heb 2 zonen en woon in Apeldoorn; een paar jaar geleden heb ik de beweging terug gemaakt richting het oosten waar ik ben opgegroeid. In mijn vrije tijd doe ik aan fitness, wielrennen en mountainbiken. Met m’n jongste zoon hebben we samen seizoenskaarten van Ajax. Voetbal is de belangrijkste bijzaak :-). Ik word nog steeds geïnspireerd door Johan Cruyff. Hij staat voor passie, overzicht, vernieuwing, inhoud, tegendraads en de interactie tussen techniek en uitvoering.

Telefoonnummer: +31 6 54 96 72 93
Email: arevenboer@galangroep.nl
Anton Revenboer

“Je gaat het pas zien, als je het doorhebt.”

Heb je specifieke werkvelden waarin je werkzaam bent?
Ik werk op het snijvlak van de overheid en het sociaal domein; dus voor ministeries, zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s), gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.
Wat maakt jou bijzonder?
Dat is in een woord: uitvoeringskracht. Ik sla de brug tussen overheid en de leefwereld van de burger. Als adviseur probeer ik altijd de balans te vinden tussen draagkracht en draagvlak. De betekenis voor de leefwereld van de burger houd ik altijd voor ogen. Door mijn kennis en ervaring ben ik in staat verbanden te leggen en zorg ik ervoor dat de uitvoering werkend wordt.
Welke trend zie je in jouw werkveld?
Met alle decentralisaties in het sociaal domein en de toename van taken bij gemeenten wordt het steeds complexer. Als overheidsorganisatie heb je met meerdere organisaties te maken en met verschillende vlakken waarop een probleem zich voordoet. Vaak is er ook sprake van meerdere problemen tegelijkertijd. Je moet dus het geheel en alle verbanden kunnen overzien. Dat is, als je er middenin zit, niet altijd even makkelijk. Met mijn frisse blik als buitenstaander lukt het mij om orde te scheppen en zaken tot een goed eind te brengen.
Waarop ben je trots?
Ik ben er trots op dat ik heb mogen meehelpen bij het oprichten van leerwerkbedrijf Afeer in Oost-Groningen. Het oude sociale werkvoorzieningsbedrijf werkte niet. Er waren tekorten die elk jaar groter werden. Daarnaast speelden er nog allerlei externe ontwikkelingen, zoals het arbeidsmarkttekort en de wijziging in wetgeving. Het werk voor mij begon met een analyse. Doordat ik er als een buitenstaander met een onafhankelijk blik naar de organisatie keek, bleek al snel dat de problematiek groter was dan in eerste instantie gedacht werd. Op basis van de analyse is een nieuwe businesscase ontwikkeld en uiteindelijk ook succesvol uitgevoerd. Governance vraagstukken werden opgelost, gemeenteraden geïnformeerd en medewerkers werden actief betrokken bij het inrichten van de nieuwe organisatie. Feitelijk is er een nieuwe organisatie opgericht, met zowel een nieuwe cultuur als een nieuwe structuur. Daarmee zijn de drie gemeenten toekomstbestendig voor de uitvoering van de Participatiewet. En – nog belangrijker – de inwoners van deze drie gemeenten zijn goed geholpen om aan het werk te komen of te blijven.
Wat is het belangrijkste wat je hebt geleerd?
Luisteren, samenwerken en zaken benoemen.