Skip to content

Jeroen van Spijk

Associate Partner | Interim-Manager

Tijdens mijn opleiding Politicoloog Bestuurskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam werd ik gevraagd om mee te werken aan organisatieveranderingen binnen de universiteit. Dit inspireerde mij om na mijn studie aan de slag te gaan als organisatieadviseur voor de overheid, de zorg en de Amsterdamse universiteiten. Ik werkte in die periode ook veelvuldig mee in onderzoekteams. Zelf heb ik in het dagelijkse leven een praktische insteek, maar ik heb geleerd dat een degelijke achtergrondkennis zeer cruciaal is om de juiste analyses te maken.

Naast mijn werk als organisatieadviseur was ik ook actief binnen de Amsterdamse politiek. In 2010 werd mij de kans geboden om wethouder te worden: eerst 4 jaar voor stadsdeel Oost in Amsterdam en daarna 4 jaar voor de gemeente Haarlem. Ik was verantwoordelijk voor kunst & cultuur, ruimtelijke ordeningen en participatie, maar ook voor veel bedrijfsmatige werkvelden, zoals Financiën, Bedrijfsvoering, ICT en de eigen organisatie. Daarna wilde ik toch graag weer werken als organisatieadviseur. Als adviseur bij de Galan Groep werk ik op het vlak van ruimtelijke ontwikkeling, energietransitie, maatschappelijk vastgoed, kunst en cultuur en uitvoeringsorganisaties (verbonden partijen). Veel van mijn opdrachten voer ik uit voor het rijk, de provincies, gemeenten en uitvoeringsorganisaties, maar soms ook voor het bedrijfsleven.

Ik woon in Amsterdam en heb 4 dochters. Ik reis graag met een voorliefde voor Frankrijk en Zuidelijk Afrika.

Jeroen van Spijk
Uit dezelfde vakgroep