Skip to content

Bas Schultze

Associate partner | Interim-Management

Ik was voorbestemd om als 6e generatie de zaak van mijn ouders en grootouders in te gaan, maar maakte een andere keuze: Civiele Techniek studeren in Delft. Na mijn dienstplicht ging ik bij de Koninklijke BAM groep werken om een bijdrage te leveren aan de bouw van infrastructuur. Ik heb daar 19 jaar gewerkt, o.a. 13 jaar als directeur van verschillende werkmaatschappijen. Tussendoor heb ik 7 jaar als adviseur en interim manager aan de kant van opdrachtgevers, zoals Rijkswaterstaat; ProRail en Woningcorporaties, uitdagende opdrachten mogen uitvoeren.

Het nemen van beslissingen die op lange termijn beklijven, is een waarde die ik van huis uit heb meegekregen: het gaat om het bouwen van langdurige klantrelaties en verantwoordelijkheid nemen voor de mensen met wie je werkt. Onder meer heeft mij dit geholpen om een grootschalige omwenteling door te voeren, waarbij 7 BAM bedrijven uit verschillende overnames en 2.000 medewerkers betrokken waren.

Het meest in mijn element ben ik op complexe vraagstukken, met grote belangen, waar verschillende disciplines bij elkaar komen. Structureren, belangen afwegen en richting geven, daar heb ik plezier in. In de aannemerij heb ik geleerd om dat steeds zo concreet te maken, zodat iedereen weet wat het voor zijn of haar werkzaamheden betekent.

In mijn vrije tijd ben ik het liefste buiten in het bos, op het water of de in de sneeuw met activiteiten die een perfecte combinatie vormen van fysieke inspanning en de gedachten verzetten. Ik woon in Zeist met mijn vrouw Elisabeth. Onze drie zonen zijn net de deur uit: weer leuk om met elkaar in een nieuwe fase te stappen.

Bas Schultze

“Veranderen met stabiliteit.”

Heb je een specialisatie?
Mijn ervaring ligt op het snijvlak van de publieke en private sector. Ik spreek de taal van beide werelden, heb aan beide kanten van de tafel gezeten en ik kan daardoor goed belangen overbruggen. Ik heb een brede inhoudelijke kennis van de opgaves in de bebouwde omgeving en kom daarmee tot creatieve en haalbare oplossingen.
Waarop ben je trots?
Ik ben trots op de opdracht die ik voor de Galan Groep bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen heb gedaan. Een grote maatschappelijke opgave, waarbij er veel ontevredenheid bestond over de verschillen in beoordeling van de schade. Het ging om ca. 1.000 schademeldingen per week, uitgevoerd door vele honderden interne en externe medewerkers. Ik was verantwoordelijk voor het creëren van een uniforme werkwijze om zo de verschillen te verkleinen. Dit heb ik parallel gedaan aan het introduceren van een forfaitaire afhandelingsmethode, waarbij aanvragers met weinig schade binnen 3 weken een vergoeding op hun bankrekening hebben staan en de afhandelingskosten significant lager zijn.
Wat kenmerkt jouw stijl in het contact met een opdrachtgever?
Eerlijk zijn over wat je wel of niet kan bereiken en wat ikzelf spannend vind aan de opgave. De opgaven waaraan ik werk, kennen doorgaans geen standaardoplossing en de belangen voor de opdrachtgever en het afbreukrisico zijn groot. Het is daarom van belang om gezamenlijk stap voor stap naar het resultaat toe te werken, de risico’s te verkleinen en de richting steeds concreter te maken.
Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd?
Bij de Koninklijke BAM Groep heb ik met mijn managementteam gewerkt aan adaptief leiderschap. Ik was verantwoordelijk voor de Energie-, Water- en Telecomactiviteiten, een werkgebied dat sterk aan verandering onderhevig is. Met een organisatie waar 2.000 mensen werken, is de benodigde wendbaarheid uitdagend. Adaptief leiderschap is een manier om richting te geven in een snel veranderende wereld door het benutten van collectief aanwezige kennis en ervaring. Dit betekent gezamenlijk eerst een richting op hoofdlijnen bepalen en daarna de eerste concrete stappen te zetten.
Wat hoop je nog te bereiken?
Van betekenis blijven in de dingen die ik doe voor de mensen met wie ik werk en samenleef. Zo heb ik gewerkt met leidinggevenden die ver over de zestig / begin zeventig waren en erg inspirerend waren om mee samen te werken. Fantastisch mooi als het lukt om op deze manier aangesloten te blijven bij je omgeving.
Uit dezelfde vakgroep