Skip to content

Partners van de Galan Groep

Bijzondere strategische partnerships

De diepgaande kennis en expertise van onze strategische partners stelt ons in staat om opdrachtgevers op alle fronten van dienst te zijn en het buitengewone te bereiken. Met elkaar brengen we de toekomst binnen handbereik.

We onderhouden strategische partnerships met organisaties in het verlengde van onze eigen kerncompetenties, zoals governance, leiderschap, samenwerking, data-analyse, communicatie, wendbaarheid en wicked problems.

Insights Benelux

Mensen helpen hun volledige potentieel aan talenten en kwaliteiten te ontsluiten, is wat ons drijft in het werk dat wij doen. Met behulp van een eenvoudige en aansprekende kleurentaal geven de methodiek en programma’s van Insights Discovery inzicht in gedragsvoorkeuren en concrete handvatten voor de ontwikkeling van effectiviteit op individueel, team- en organisatieniveau.

Insights Benelux en de Galan Groep zijn partners van het eerste uur. Zo werkt de Galan Groep al jaren met de profielen van Insights Discovery aan de ontwikkeling van bestuurders, managers en teams om hun interactie, samenwerking en performance te versterken. Met deze ruime ervaring is de Galan Groep een waardevolle bron van informatie en gebruiksinzichten voor Insights Benelux. Zo leveren we over en weer een bijdrage aan elkaars professionele ontwikkeling.

www.insightsbenelux.com

4Challenge

4Challenge offering unique playgrounds for serious questions.

Door ervaring en een unieke aanpak zijn we in staat maatwerk games te ontwikkelen in korte tijd. Deze serious games geven keer op keer een boost aan de gewenste verandering of ontwikkeling binnen organisaties. We stemmen de serious games af op de vraagstelling binnen de dagelijkse praktijk van de klant, waardoor onze games uniek en bijzonder herkenbaar zijn voor de deelnemers.

4Challenge is de vaste samenwerkingspartner van de Galan Groep als het gaat om simulaties en games.

www.4challenge.nl

Reach Communications

Het team van Reach is gespecialiseerd in positionering en content marketing. De adviseurs helpen bedrijven en instellingen om elk individu binnen hun doelgroep telkens weer te raken. Met betekenisvolle verhalen wordt de verbinding gelegd. En slimme acties en campagnes zorgen ervoor dat de aandacht voor elkaar nooit verslapt. Een aanpak met effect, omdat ontvangers zich begrepen voelen.

www.reachcommunications.nl

Reijn professionals

Galan Groep is een partner van Reijn bij interim management professionals. Reijn geeft organisaties in de publieke sector toegang tot professionals via gespecialiseerde partners, eigen consultants en een netwerk van zzp’ers. Professionals met hart én hoofd voor de publieke sector.

www.reijnprofessionals.nl

Management Drives

Door elkaars krachten te kennen, kun je samen groeien

De software van Management Drives meet en maakt inzichtelijk wat een team of een persoon motiveert. Management Drives biedt daarmee een gemeenschappelijke taal om gedrag bespreekbaar te maken en gebruik te maken van de kracht van het team en ieder individu.

Management Drives gebruikt een taal met zes kleuren, uniek weergegeven in een matrix. Iedere kleur staat voor een stijl van leiderschap of organisatiecultuur.

www.managementdrives.com

Tilburg University

Samen met de School of Humanities van Tilburg University investeert de Galan Groep in onderzoek naar het leiderschap van de toekomst en de gevolgen hiervan voor het hier en nu. Hoe zorgen wij dat dat de nieuwe generaties goed zijn toegerust op de eisen van de toekomst?

Prof. dr. Freek Peters is hoogleraar Contextueel Leiderschap bij de Tilburg School of Humanities van Tilburg University en adviseur bij organisatieadviesbureau De Galan Groep.

www.tilburguniversity.edu

Universiteit van Amsterdam

De Galan Groep ontwikkelt haar kennis en expertise op het gebied van governance en goed bestuur in nauwe samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. Deze samenwerking strekt uit van onderzoek naar de gedragsmatige determinanten van goed bestuur (behavioural corporate governance) tot vraagstukken hoe sturing te geven aan lerende systemen (experimentalist governance).

Dr. Eelke Heemskerk is Universitair Hoofddocent aan de afdeling politicologie van de Universiteit van Amsterdam, waar hij leiding geeft aan de CORPNET onderzoeksgroep. Eelke is governance specialist bij de Galan Groep

corpnet.uva.nl

Leaders Informed

Oud-Galanner Kees Louwerens is een ervaren adviseur, programmamanager en projectleider. Hij zet zich in via zijn strategie- en programmamanagement bureau LeadersInformed en werkt van daaruit regelmatig samen met de Galan Groep.

leadersinformed.nl

Anago

In 2020 is de Galan Groep voor een opdracht bij een uitvoeringsorganisatie in de asielketen gaan samenwerken met Anago. De Galan Groep werd gevraagd te helpen bij het ontwikkelen en introduceren van een nieuw planproces en heeft ter ondersteuning de hulp van Anago ingeroepen.

Anago biedt slimme planningsoplossingen door de inzet van zogenaamde planningsbouwstenen waardoor op een efficiënte wijze maatwerk kan worden geboden. Dit sluit zeer goed aan op de werkwijze van de Galan Groep die organisaties via maatwerk en een integrale aanpak helpt zelf complexe vraagstukken op te lossen. Omdat de samenwerking zeer succesvol is gebleken willen de Galan Groep en Anago ook in de toekomst hun krachten blijven bundelen om ketengestuurde uitvoeringsorganisaties te helpen grip te verkrijgen op hun interne processen.

anago.nl

Forzes

Forzes is een hybride organisatie met een netwerk van zelfstandige professionals. We ondersteunen opdrachtgevers bij het (lerend) veranderen in hun organisatie. 

Forzes gelooft erin dat alleen mensen complexe veranderopgaven verder brengen. Onze hybride organisatie kent een vaste kern en ruim 50 vertrouwde en ervaren vakgenoten. Met passie, expertise, lef en inventiviteit verbinden we mensen en werken we aan beweging. In samenwerking verzilveren we verandering in organisaties, binnen teams en bij individuen.

forzes.nl

T-wise

T-wise is een advies- en implementatiebureau dat organisaties helpt bij inhoudelijke vraagstukken op het gebied van leren, ontwikkelen en veranderen met concepten, content en tools. 

Het team bestaat uit consultants en digital designers. Opdrachtgevers ervaren ons als creatief, gedreven en deskundig.

Wij creëren beweging en beleving in organisaties. Dit doen we door het ontwerpen van creatieve concepten, content en tools zodat leidinggevenden en medewerkers:

  • De noodzaak van een ontwikkeling of verandering begrijpen
  • Willen meewerken aan een ontwikkeling of verandering
  • Het daadwerkelijk gaan doen!

T-wise.nl

Ontdek wat we doen om u te helpen vraagstukken op te lossen.
We gaan het gesprek graag met u aan.