Skip to content

 

LEIDERSCHAPSLEERGANG: 

IMPACT DOOR DE KRACHT VAN DIALOOG

Unieke hooglerarenreeks voor het topkader in de publieke en private sector

Ervaren leiders hebben geleerd dat het aangaan van de dialoog met jezelf én anderen noodzakelijk is om de complexe vraagstukken van deze tijd te kunnen adresseren.

Een bijzondere hooglerarenreeks

Onder begeleiding van vier hoogleraren en vanuit vier verschillende invalshoeken gaan we in dialoog over de leiderschapsopgave van vandaag en morgen. Door inspiratie, kennis en ervaring met elkaar te delen, zal de kracht van de dialoog worden ervaren, waarna u dit in uw eigen omgeving kunt toepassen.

Herkent u dit?

  • Hoe kan ik meer impact hebben in een dynamische, complexe omgeving waar de waan van de
    dag vaak regeert?
  • Hoe kan ik mijn leiderschap op een krachtige manier verbinden met die van anderen?
  • Hoe kan ik ontwikkelen en innoveren ten dienste van de organisatie en de samenleving?
  • Welke (wetenschappelijke) kennis en inzichten, ervaringen en voorbeelden uit de praktijk
    kunnen mij en mijn organisatie ondersteunen?

Leiderschap en de ontwikkeling daarvan is allereerst een persoonlijke opgave. Hoe geef ik leiding aan mijzelf en vervolgens aan anderen? Ervaren leiders hebben geleerd dat het aangaan van de dialoog met jezelf én anderen noodzakelijk is om de complexe vraagstukken van deze tijd te kunnen adresseren. Het stilstaan, reflecteren en de dialoog aangaan, biedt ruimte voor andere en nieuwe inzichten.

Een persoonlijk reis die veel oplevert

Deelnemers worden zowel persoonlijk als voor hun leiderschapsopgave geïnspireerd en krijgen praktische handreikingen en werkvormen mee. De deelnemers worden via de masterclasses ondersteund bij hun persoonlijke ontwikkelplan dat aan het begin wordt opgesteld. We gaan samen de dialoog aan onder leiding van ervaren begeleiders in leiderschap. De programmaleiding en de vier hoogleraren delen hun passie voor leiderschap in een dynamische tijd en complexe omgeving. U kunt ervoor kiezen het programma in het voorjaar of in het najaar te volgen.

Doelgroep

  • Topbestuur, directie en bestuurders in de publieke en private sector. Met behoefte aan reflectie op en verdieping van het eigen leiderschap.
  • Niveau: academisch.

De groep zal beperkt zijn in omvang: circa 15 deelnemers, zodat er veel ruimte is voor dialoog, interactie en ontmoeting.

Programma
Programma hooglerarenreeks

Persoonlijk leer- en ontwikkelplan
Deelnemers maken een waardengedreven zelfanalyse. Het verslag en de rapportage van hun profiel wordt in een persoonlijk gesprek met Myrthe Geschiere besproken. Dit profiel is het vertrekpunt voor het eigen leer- ontwikkelplan. 

Persoonlijk en Waardengedreven leiderschap
Met elementen uit de klassieke en moderne filosofie, actueel onderzoek en ervaringen uit de praktijk wordt het thema ‘Persoonlijk en Waardengedreven leiderschap’ verkend. Ook wordt de wetenschappelijk gefundeerde methode van het Waarderend Veranderen (Appreciative Inquiry) geïntroduceerd. In deze masterclass wordt de persoonlijke reis verbonden aan die van de organisatie.

Authentiek leiderschap en zinvolle transities
Ethisch leiderschap is het vermogen om menselijk floreren met rechtvaardige instituties te verbinden om zodoende een lange termijn perspectief te ontwikkelen. We zoeken het antwoord op de vraag: Hoe kan “leiderschap in dialoog”, als zachte kracht, ons ethische kompas activeren en hoop voor een betere toekomst ontwikkelen?

Contextueel leiderschap
We verdiepen ons in het begrip ‘complexiteit’ en wat dit betekent voor de besturing en het leiderschap van hedendaagse organisaties. Ook staan we stil bij de effectiviteit van leidersgedrag en wat daarin is veranderd. Aan de hand van een inzichtgevend instrument, het ‘Mengpaneel’, wordt eigen basisgedrag in beeld gebracht.

Leiderschap en innovatiekracht
De 4 kerntaken voor innovatiegericht leiderschap worden besproken en concrete en direct toepasbare adviezen worden gegeven. Deelnemers formuleren een innovatie actieplan voor de eigen organisatie. Door het eerst zelf te ervaren kan men hierna ook anderen meenemen op hun reis om tot nieuwe inzichten en ideeën te komen.

Planning, locatie & kosten
Er zijn twee programma’s in 2023. De eerste leergang start in maart met een waardengedreven zelfanalyse en een
persoonlijk gesprek. De tweede in juli/augustus 2023. De leiderschapsreis wordt vervolgd door 4 masterclasses van 15.00 uur tot 21.00 uur. 

De locatie is centraal in Nederland.

De kosten voor deze exclusieve leiderschapsleergang en hooglerarenreeks bedragen € 3.750,- (exclusief 21% BTW, inclusief een zelfanalyse (rapportage) en gesprek daarover, vier masterclasses, locatie, eten en drinken en boekenpakket.)

Gabriël Anthonio en Freek Peters

Begeleider en hoogleraren

Myrthe Geschiere

Myrthe Geschiere MA, organisatiepsycholoog en adviseur Galan Groep. Gedurende de gehele leergang is Myrthe Geschiere als reisbegeleider aanwezig. 

Gabriël Anthonio

Gabriël Anthonio, Hoogleraar Sociologie van Leiderschap, Organisaties en Duurzaamheid aan Universiteit Groningen. Gabriël Anthonio verzorgt de masterclass ‘Persoonlijk en waardengedreven leiderschap’.

Patrick Nullens

Patrick Nullens, Hoogleraar Ethisch leiderschap en menswaardige samenleving aan de Universiteit voor Humanistiek, Utrecht. Patrick Nullens verzorgt de masterclass ‘Authentiek leiderschap en zinvolle transities’.

Freek Peters

Freek Peters, Hoogleraar Contextueel leiderschap aan Universiteit Tilburg. Freek Peters verzorgt de masterclass ‘Contextueel leiderschap’.

Jeff Gaspersz

Jeff Gaspersz, Hoogleraar Innovatie aan Universiteit Nyenrode. Jeff Gaspersz verzorgt de masterclass ‘Leiderschap en innovatiekracht’.