Skip to content

Praktische vraagstukken

Aan sterk en effectief leiderschap moet doorlopend worden gewerkt. Natuurlijk roept dat vragen op. Bij de Galan Groep bieden we duidelijke en constructieve antwoorden.

HOE ZORGEN WE DAT ONZE VISIE OP LEIDERSCHAP OOK ECHT IN PRAKTIJK WORDT GEBRACHT?

Leiderschap zelf en samen ontwikkelen is een boeiende reis die nooit af is. Als mens verander je, groei je, en ook de context van het leiderschap is voortdurend in beweging. Dat betekent dat je moet blijven reflecteren, ontdekken wat werkt en wat niet werkt. En dat je dit samen doet, zodat je een gezamenlijk beeld en verlangen ontwikkelt, dat je ook echt wilt realiseren met elkaar. Bij de Galan Groep begeleiden we personen, groepen en organisaties graag op die reis, zodat het leiderschap niet stilstaat, maar verbonden blijft met persoonlijke waarden en tegelijk meebeweegt met de praktijk.

‘The answer is always in the room.’

HOE KUNNEN WIJ MEER EN BETER SAMENWERKEN MET ANDEREN, TERWIJL HET LEIDERSCHAP STERK VERSCHILT?

Leiderschap is naast een algemene vaardigheid ook sterk persoonlijk gekleurd. Dat betekent dat er altijd verschillen zullen zijn en blijven. Dat is maar goed ook! Als alle neuzen dezelfde kant op staan ontstaat er een beperkt blikveld, waardoor men de context – met risico’s en ook nieuwe kansen en mogelijkheden – uit het oog verliest. Wel is het belangrijk dat je jezelf bewust wordt van jouw eigen stijl en het effect daarvan op anderen, zodat je elkaar leert begrijpen en kunt schakelen naar aanleiding van het gedrag van je collega’s. Leiderschap draait, ondanks persoonlijke en stijlverschillen, om de verbinding op de inhoud. Het gaat om samen op een positief-kritische manier staan voor de opdracht en de bedoeling van de organisatie.

‘Verschillen dragen bij aan meer eenheid; eenheid in respect en waardering voor elkaars verschillen en de kracht daarvan voor het geheel.’

HOE LEREN WIJ OM ONZE SAMENWERKING MET ELKAAR ALS LEIDERS ZELF VERBETEREN?

Leiderschap is een reis. Een reis om te worden wie je al bent. Een gezamenlijke reis om de bedoeling van de organisatie te realiseren. Een reis die je niet alleen zelf aflegt, maar ook samen. Dat betekent dat je niet alleen een visie en plannen moet hebben, maar ook moet blijven investeren in persoonlijke en gezamenlijke ontwikkelingen. Denk daarbij aan investeren in nieuwe vaardigheden, zoals je open en kwetsbaar opstellen en groeien in vertrouwen naar elkaar. Op die manier zorg je ervoor dat je samen optrekt. Bij de Galan Groep begeleiden we leiders, groepen en organisaties bij hun persoonlijke en gezamenlijke groei; wij verstaan de kunst van het leiderschapsonderhoud.

‘Iedere goede leermeester is een vlijtige leerling en blijft dat ook tot het eind.’ (Chinese Wijsheid)

< hoofdpagina

DE GALAN GROEP

Specialisten in leiderschap

 

21_01_2020_Intrakoop_GabrielAnthonio_Large (19 van 19) kopie

Heb je een vraag? Stel ons die gerust! 

Wij helpen graag vraagstukken op het gebied van leiderschap en transitie op te lossen. Denk aan organisatieontwikkeling, leiderschapsontwikkeling, diversiteit en inclusie, teamontwikkeling en coaching. We ondersteunen dus op allerlei verschillende niveaus: van organisatieniveau tot individueel niveau en alles wat zich daar tussenin bevindt.