Skip to content

Diversiteit en inclusie

Modern leiderschap betekent aandacht voor de diversiteit en inclusie van de organisatie. Een diverse organisatie kan leiden tot een gevoel van ongemak en onveiligheid, maar brengt vele voordelen met zich mee. Wij zijn ervan overtuigd dat diversiteit en inclusie bijdraagt aan het behalen van betere bedrijfsresultaten, een fijnere werkomgeving, betere benutting van de arbeidsmarkt, meer tevreden klanten, meer creativiteit en innovatieve oplossingen die het leven beter, leuker en makkelijker maken. 

WAT IS DE BETEKENIS VAN DIVERSITEIT EN INCLUSIE?

Diversiteit gaat over de verscheidenheid van mensen binnen een organisatie. Het gaat om zichtbare verschillen als leeftijd, lichamelijke beperkingen en huidskleur, maar ook om onzichtbare verschillen als seksuele voorkeur of cultuur. Inclusie gaat over hoe we met die verschillen omgaan: de verschillen die er zijn, worden gewaardeerd en gerespecteerd. Een inclusieve organisatie maakt zo goed mogelijk gebruik van de diversiteit binnen de eigen muren.

De waarde van een inclusieve organisatie

Een meer diverse en inclusieve organisatie heeft veel waarde. Een veilige werkomgeving waar medewerkers zich thuis voelen, goed werkgeverschap, het kunnen omgaan met maatschappelijke druk, het aansluiten bij en bereiken van je klant, talentonwikkeling en de intrinsieke motivatie van werknemers. Tegelijkertijd kan het aandacht geven aan diversiteit en inclusie ook leiden tot een gevoel van ongemak. Juist omdat het niet makkelijk is om om te gaan met alle onderwerpen die ermee gepaard gaan. Maar uiteindelijk is een focus op een diverse en inclusieve organisatie onmisbaar. 

‘Leidinggeven aan mensen is leidinggeven aan verschillen.’

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN EEN INCLUSIEVE ORGANISATIE?

Het verbeteren van diversiteit en inclusiviteit heeft een positief effect op de prestaties van een organisatie. Onderzoek toont onder andere de volgende voordelen aan:

  • Diverse organisaties zijn 1,7 keer vaker leiders op het gebied van innovatie.
  • Diverse teams zijn 70% meer geneigd om nieuwe markten te veroveren.
  • Een hoge mate van ‘belonging’ wordt gelinkt aan een performanceverhoging van 56%.
  • Teams met inclusieve leiders rapporteren 17% vaker dat ze goed presteren.
  • Een hoge mate van ‘belonging’ zorgt gemiddeld voor 75% minder ziektedagen.
  • Gender-diverse en inclusieve teams presteren gemiddeld 50% beter dan gender-homogene, minder inclusieve teams.

WAT IS DE VISIE VAN DE GALAN GROEP OP DIVERSITEIT EN INCLUSIE?

Iedereen is onderdeel van diversiteit en inclusie; het onderwerp raakt immers iedereen. Leidinggevenden zijn hierbij sleutelfiguren. Werken aan diversiteit en inclusie gaat hand in hand met leiderschapsontwikkeling, teamontwikkeling, cultuur, kernwaarden en gedragsverandering.

Bewustwording is de eerste stap. Maak mensen ervan bewust dat iedereen onderdeel is van verschillende groepen en dat iedereen impliciete beelden en vooroordelen (unconscious bias) heeft.

De Galan Groep biedt verschillende masterclasses en workshops aan op het gebied van diversiteit en inclusie:

  • Ervaringsgerichte introductieworkshop. Korte inleiding in theoretisch kader: Wat is diversiteit, inclusie en unconscious bias? Het opdoen van ervaringen met het onderwerp (dit is voor veel mensen niet vanzelfsprekend). Bewustwording en interesse voor het thema creëren. Duur: een dag of dagdeel; 
  • Masterclass inclusief leiderschap. Wat kan ik doen als leider? Hoe creëer ik een veilige omgeving voor mijn team/medewerkers? Duur: een dag; 
  • Op maat gemaakte masterclass of workshop gericht op onbewuste vooroordelen, psychologische veiligheid en diversiteit voor HR-professionals. De duur is afhankelijk van de behoefte.

< hoofdpagina

DE GALAN GROEP

Specialisten in leiderschap

 

Maartje Scholten

Heb je een vraag? Stel ons die gerust! 

Wij helpen graag vraagstukken op het gebied van leiderschap en transitie op te lossen. Denk aan organisatieontwikkeling, leiderschapsontwikkeling, diversiteit en inclusie, teamontwikkeling en coaching. We ondersteunen dus op allerlei verschillende niveaus: van organisatieniveau tot individueel niveau en alles wat zich daar tussenin bevindt.