Skip to content

Margrietha Wats

Partner | organisatieontwikkeling | governance

Ooit ben ik mijn carrière gestart als huisarts en heb vervolgens het adviesvak geleerd bij McKinsey, in het Rijnstate ziekenhuis en bij de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving. Ik heb met veel plezier als huisarts gewerkt en ben nog steeds dankbaar voor de ervaring die ik daar heb kunnen opdoen. Midden in de samenleving staan en betrokken worden bij de levens van veel mensen is een uniek cadeau. Tegelijkertijd heeft de overstap naar het adviesvak mijn blikveld enorm verbreed. Ik geniet van de diversiteit en vind het leuk om samen met opdrachtgevers en collega’s te werken aan oplossingen voor ingewikkelde vraagstukken. Samenwerken houdt mij scherp en de uitkomst is altijd beter als je het samen doet.

Bij de Galan Groep ben ik trekker van de marktgroep zorg. In de afgelopen jaren heb ik veel gewerkt voor de eerste lijn, voor ziekenhuizen en instellingen in de GGZ, de revalidatie, de ouderenzorg de, jeugdzorg en de gehandicaptenzorg. Ook heb ik veel geleerd in mijn opdrachten voor zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten. Mijn focus ligt nu ook steeds meer bij bestuurlijke vraagstukken: samenwerkings- en inrichtingsvraagstukken. Daar horen ook vraagstukken bij op het gebied van governance en de samenwerking tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Ook word ik vaak gevraagd om onderzoek te doen naar conflicten in organisaties. Daarnaast ben ik ook actief in de werving en selectie van toezichthouders en bestuurders.

Margrietha Wats

Maak het niet onnodig ingewikkeld.

Wat maakt jou bijzonder?
Ik weet wat het is om als professional in de zorg te werken. Mijn medische achtergrond tezamen met mijn kennis van diverse sectoren en invalshoeken in de zorg maken dat ik breed kan adviseren en alle perspectieven kan doorgronden.
Wat is jouw specialisme?
Ik merk dat de breedte van mijn ervaring en de focus op inhoud, proces en relatie mij helpt bij het goed adviseren van de opdrachtgever. Mijn focus ligt nu wat meer bij alles wat te maken heeft met bestuur en toezicht en met samenwerking binnen en tussen organisaties.
Kun je je motto toelichten?
Goed luisteren, goed begrijpen en dit vervolgens terugbrengen naar de essentie is heel belangrijk. Je kunt op papier prachtige analyses maken en briljante oplossingen verzinnen, terwijl de praktijk vaak veel weerbarstiger is. Je moet dus een beetje pragmatisch met zaken omgaan en ervoor zorgen dat wat je doet, ook werkt.
Welke belangrijke trend zie jij op het gebied van de zorg?
We lopen als samenleving wederom tegen een geweldig groot vraagstuk aan: Hoe gaan we het prima zorgstelsel dat we hebben op de lange termijn betaalbaar en uitvoerbaar houden? Ik geloof daarbij niet in ideaaltypische oplossingen; er is geen silver bullit. Dat lijkt de overheid iedere keer te denken, maar dat blijkt steeds weer een illusie. Het gaat om continu ontwikkelen en ruimte maken voor slimme oplossingen. We kijken nu vooral naar hoe we dingen goedkoper en efficiënter kunnen doen, maar uiteindelijk lopen we tegen de grens van de maakbaarheid van de zorg aan. Dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden; welke zorg kunnen we wel en niet geven. Daar zijn we als Nederland best goed in. Dat heeft Corona ons ook geleerd. Maar we hebben nog ingewikkelde keuzes te maken de komende jaren.
Waarin heb je je ontwikkeld?
Vooral jezelf niet te serieus nemen en bedenken dat sommige dingen gewoon tijd kosten. Oplossingen kunnen soms te vroeg zijn, omdat er ook een tijdselement in vraagstukken zit.