Skip to content

Jos Koffijberg

Adviseur

Even voorstellen

Ik ben een senior strategie consultant met ruim 25 jaar ervaring in de publieke sector. Wonen en stedelijke huisvesting vormen daarin een belangrijke rode draad in mijn werkzame leven: Van 2015-2020 was ik verantwoordelijk voor het stelsel van maatschappelijke visitatie van woningcorporaties. Daarvoor werkte ik bij de strategische directie van het DG Wonen (ministerie VROM).

Maar veel meer nog dan ‘volkshuisvester’ voel ik me een bestuurskundige, die zich voortdurend beweegt op het snijvlak van kennisontwikkeling, beleid en uitvoering. Als practitioner ben ik al jaren actief in de Vereniging voor Bestuurskunde. Bij mijn werk voor De Galan komen al die lijnen samen en richt ik me daarbij ook op onderwerpen als lokale veiligheid, toeslagen en het werk van omgevingsdiensten.

Telefoonnummer: 06 28 19 42 52
Email: jkoffijberg@galangroep.nl
Jos Koffijberg

‘Denkt aleer ge doet en doende denkt dan nog.’

Wat maakt jou bijzonder?
Ik ben nieuwsgierig, onderzoekend en sterk analytisch; ga graag de diepte in en zoek naar samenhangen. ‘Fijne persoon om mee te reflecteren’, wordt regelmatig over mij gezegd. Ook ben ik enthousiast, breed georiënteerd, openhartig, betrouwbaar en resultaatgericht. De proceskant is wat mij betreft belangrijk, maar die kan nooit zonder inhoud.
Wat vind je leuk aan je werk?
In het gesprek met de opdrachtgever, de medewerkers en collega’s ontstaan nieuwe inzichten en komt creativiteit los. Innovatie ontstaat door het verbinden van domeinen; door bijvoorbeeld bestuurskundige concepten toe te passen op inhoudelijk vraagstuk. Ik vind het leuk me te verdiepen in een vraagstuk; om daar de vraag achter de vraag te stellen en het probleem van alle kanten te belichten. Tot slot ik beleef veel plezier aan het delen en overdragen van kennis door presentaties, cursussen en artikelen.
Wat heb je gedaan waarop je trots bent?
Voldoening haal ik uit veel verschillende dingen: grote en kleine. Als directeur van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland is het me gelukt om het instrument ‘maatschappelijke visitatie’ nieuw elan te geven, ondanks aanvankelijke forse en ook begrijpelijke weerstand vanuit de sector. Ook ben ik er trots op dat ik heb meegewerkt aan het opzetten van een ‘maatschappelijk topinstituut’ voor de grote steden, en dat ik vervolgens geholpen heb dit te fuseren tot wat nu Platform31 is.’
Kun je jouw motto toelichten?
Mijn motto is ‘Denkt aleer ge doet en doende denkt dan nog’, naar de Vlaamse dichter Guido Gezelle. Dit betekent trouwens absoluut niet dat er geen reden is om níet te handelen, wèl om voortdurende alert te zijn en te blijven leren. Een prachtig motto voor iedere ‘reflective practitioner’ (een term uit het gerenommeerde werk van Donald Schön over het werken en leren van professionals).
Door wie word jij geïnspireerd?
Ik word geïnspireerd door krachtige ideeën uit de wereld van filosofie, sociologie en bestuurskunde. Die helpen mij om gedragspatronen in organisaties, organisatienetwerken en de bredere samenleving te (door)zien. Ik word ook geïnspireerd door grote steden, door taal en door muziek (van Bach en Pärt tot Jacques Brel en Paul Simon). En dichter bij huis ook door onze kinderen en alle nieuwe ideeën die zij binnenbrengen.