Skip to content

Gabriël Anthonio

Associate Partner

Even voorstellen

Mijn jeugd kenmerkt zich door creativiteit, openheid en zorg voor anderen. Dat heeft mij gevormd als mens; professional, bestuurder en wetenschapper. Het is mijn passie om mensen te ondersteunen en inspireren bij het nemen van een volgende stap. Een stap in hun persoonlijke ontwikkeling die ook vaak verbonden is met anderen, zoals op het werk. Deze passie heb ik eerst ingezet als hulpverlener onder randgroepjongeren en verslaafden. Daarna in maatschappelijke organisatie die in zwaar weer verkeerden. Meerdere keren mocht ik een organisatie uit een crisis mogen leiden. Dat doe je niet alleen maar altijd samen. Je moet zelf stappen zetten en de verantwoording nemen, maar hoeft niet alleen te wandelen. Dit is een belangrijk motto voor mij; de verantwoording nemen en tegelijk goed samenwerken.

Sinds 2020 ben ik verbonden aan de Galan Groep. In het verlengde van mijn passie zet ik mijn talenten in op drie domeinen: strategisch advies, het begeleiden van bestuurders en leidinggevenden bij hun persoonlijke en gezamenlijke opgave en het verzorgen van trainingen en masterclasses. Daarnaast ben ik verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen als bijzonder hoogleraar bij Sociologie. Mijn onderzoek en onderwijs richt zich op de ‘Sociologie van Leiderschap, Organisaties en Duurzaamheid’.

Telefoonnummer: 06 49 49 30 01
Email: ganthonio@galangroep.nl
Gabriel Anthonio

Worden wie je ten diepste al bent!

Heb je een specialisatie?
Ik richt mij vooral op leiderschap en leiderschapsontwikkeling. Hierbij bedien ik vooral leidinggevenden, maar verzorg ook masterclasses voor uitvoerende professionals. Het overstijgende thema is dat de organisatie dicht bij de kern, de essentie moet blijven. Dit bereik je door mensen dicht bij hun eigen innerlijke drijfveren te brengen. Het gaat hierbij om: Worden wie je ten diepste al bent! Investeren in je persoonlijke ontwikkeling en van daaruit bijdragen aan de organisatie geeft zin en betekenis aan ons leven.
Wat heb je gedaan waarop je trots bent en wat maakt dat je er trots op bent?
Ik moet dan vooral denken aan waar ik dankbaar voor ben. Waar ik dankbaar voor ben is dat ik vele medewerkers en cliënten zoals in een jeugdgevangenis, TBS kliniek, de jeugdzorg en verslavingszorg heb mogen ontmoeten. Mensen die mij hebben geraakt en geïnspireerd en voor wie ik mij mocht inzetten. Inzetten om een ernstige crisis op te lossen, financiële tekorten om te buigen, hoog arbeidsverzuim te reduceren en een grimmige en onveilige sfeer veranderen in een open, plezierige en lerende omgeving.
Wat kenmerkt jouw contact met een opdrachtgever?
Het contact met de opdrachtgever verloopt persoonlijk en vertrouwelijk. Een opdrachtgever moet zich vaak kwetsbaar opstellen, omdat zaken niet goed lopen of aan vernieuwing toe zijn. Hierbij stelt de betrokkene zichzelf ook ter discussie. Samen bezoeken we de plaats der moeite, daar waar het schuurt of zaken zijn vastgelopen. Samen denken we ook na over perspectieven, hoop voor de toekomst, en welke bijdrage ik daaraan kan leveren.
Welke trends zie je in jouw vakgebied of werkveld?
Het onderwerp leiderschap is in deze tijd ‘op drift’. Als zaken in beweging komen en we niet meer op oude kaders kunnen terugvallen en de nieuwe nog niet duidelijk zijn, vraagt dit om reflectie en dialoog. Samen stilstaan om richting te kiezen en daarna in beweging te komen. Ik ben niet van bepaalde modellen of theorieën, maar wil samen met anderen kijken naar wat werkt en ook wat niet werkt! Mijn motto is dat we meer moeten doen van wat werkt en stoppen met dat wat niet werkt. Een lerende houding, de lerende organisatie functioneert dan ook beter dan de belerende top-down stijl die ontwikkelingen juist tegenhoudt.
Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd?
De belangrijkste levenslessen heb ik in het alledaagse leven geleerd. Wat ik van mijn zoon, een lieve jongen met autisme en verstandelijke beperking heb geleerd is stilstaan. Stilstaan bij de ander, gericht op het contact in het hier en nu. Communiceren is dus niet hetzelfde als écht contact hebben met elkaar. Omdat hij niet kan praten heb ik moeten leren wat contact is zonder taal. Dat was een rijke en bijzondere les. Ik raak hierin niet uitgeleerd, gelukkig heeft onze zoon veel geduld met mij!