Skip to content

Coen Massier

Partner | Executive search | Interim-Management

Even voorstellen

Ik ben op het platteland opgegroeid. Daar heb ik mijn sociale inborst en stevige arbeidsethos meegekregen, en heb ik geleerd om open naar mensen te kijken.

In de tijd dat ik werkzaam was bij EY werd ik gevraagd voor het bestuur van de Nederlandse school voor onderwijsmanagement. Dit is een opleidingsinstituut voor schoolleiders en daar heb ik geleerd waar het echt om het gaat in het onderwijs: leiding geven aan leren en dat dat een parallel proces is op alle niveaus. Na de overname van EY door een groot Amerikaans beursgenoteerd bedrijf ben ik voor mezelf gaan werken als organisatieadviseur. Ik heb toen ook een studie bij Phoenix gevolgd en me verdiept in persoonlijk leiderschap en irrationele processen bij mens en organisatie, met mezelf als toetssteen. Sinds 2017 ben ik partner bij de Galan Groep. Daar houd ik mij bezig met Executive search en Interimmanagement met af en toe een uitstapje naar advies.

Hoewel ik al meer dan 25 jaar in het onderwijs en de welzijnsbranche werk, zorg ik dat ik altijd een frisse blik houd en ook van buiten naar binnen kijk. Vandaar dat ik ook een Commissariaat vervul bij een ijsfabriek en uitstapjes maak naar de profitsector.

Telefoonnummer: 06 – 29 47 92 95
Email: cmassier@galangroep.nl
Coen Massier

Wie goed doet, die goed ontmoet.

Heb je een specialisatie?
De rode draad en hoofd specialisatie is wel de onderwijsbranche. Zo mocht ik een nieuwe wet implementeren in het MBO en heb ik namens de Onderwijsraad onderzoek gedaan naar de informatiebehoefte en rolopvatting van Toezichthouders in het onderwijs. Ook begeleid ik zowel tijdelijke als ‘vaste‘ directeuren, bestuurders en toezichthouders in het onderwijs.
Wat maakt jou bijzonder?
Mijn drive om het goede te doen, mijn inlevings- en analytisch vermogen, mijn open en nieuwsgierige geest, mijn verbindende kwaliteiten, verantwoordelijkheidsgevoel, loyaliteit en betrouwbaarheid.
Wat heb je gedaan waarop je trots bent?
Recent heb ik samen met een collega een school doorgelicht en gereorganiseerd waar alle seinen op rood stonden: ouder en leerling tevredenheid, de financiële situatie, dalende leerlingaantallen, ontevreden en ongemotiveerd personeel, een ouderwets onderwijsconcept en een niet leerling gerichte cultuur. Na een doorlichting hebben we met draagvlak een veranderprogramma opgestart dat al deze problemen aanpakte. Het lukte ons om weer ruimte en perspectief te creëren en de krachten te ontsluiten die al in de organisatie aanwezig waren!
Welke belangrijke trend zie jij in het onderwijs?
Ik zie in het onderwijs een omslag van concurrentie naar samenwerking en het in de triple helix gezamenlijk oplossen van maatschappelijke of arbeidsmarktvraagstukken. Dit gaat gepaard met meer gedeeld leiderschap, om zo meer ruimte en autonomie bij de professionals te leggen.
Wat maakt de Galan Groep zo bijzonder?
Dat er buitengewoon goede, slimme, leuke en (maatschappelijk) gedreven collega’s werken die het verschil kunnen maken.